UNSER TEAM

Unser Praxisteam - Heilpraktiker Bamberg

Jörg Stickel

Coaching & Organetik Feng Shui

Julia Stickel

Heilpraktikerin & Physiotherapeutin
Integrative Körpertherapeutin & Organetikerin